Calendari

pr.maristesvalldemia.com

Treball d’investigació en grup, que serveix de base per al treball de recerca de Batxillerat o per als posteriors treballs acadèmics o professionals. Tot es fa des de la plataforma google.sites i google.drive.


Setembre-octubre (inici)

Presentació del projecte de recerca i selecció i comunicació dels integrants de grup per interessos, no per amistat.

Pluja d'idees i tria inicial del treball.

Novembre-desembre

Desenvolupament de l’índex inicial del treball. Lectura de bibliografia buscada a aladi.diba.cat

COMUNICACIÓ GRUPS I TEMES.

Gener

Establiment definitiu quina part teòrica s’ha de desenvolupar i quina part pràctica concreta es farà. ESTABLIMENT DE LA HIPÔTESI DE TREBALL.

Febrer

1a entrevista del tutor amb els alumnes. En aquesta trobada es demanarà als alumnes que tinguin la part teòrica plantejada perquè la desenvolupin. Se’ls ha de demanar i revisar quines fonts d’informació faran servir.

Març

Avançament part teòrica com a base de la pràctica. Consulta a internet.

Abril

Acabament part teòrica i aplicació inicial part pràctica.

Maig

Realització final de la part pràctica i redacció del treball.

Juny 6 - a 8

Preparació en grup a classe en horari especial per fer la presentació oral i acabar el treball si s’escau. Repàs de l’ortografia. Confecció de diapositives per a la presentació.

Juny 14

Exposicions del treball en horari especial. Només es ve a fer l’exposició.