Què és el projecte de recerca?

El projecte de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de 4t ESO. Aquest treball:
  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

L'escola fa una proposta de treball als nostres alumnats, d'organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.

Per a desenvolupar el projecte de recerca es convenient aplicar un mètode de treball sistemàtic.

Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons que es tracti d'una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d'un objecte, instal·lació o construcció...