Com escollir el tema?

A l'hora d'escollir el tema del treball de recerca has de tenir en compte els factors següents:
 • El tema hauria d'estar relacionat amb:
 • El teu itinerari de 4t ESO.
 • Els teus interessos o afecció (intel·ligències múltiples).
 • El teu entorn immediat: escola, barri, municipi...
 • La teva capacitat i preparació: el nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser l'adequat.
 • L'equilibri entre el temps de dedicació i la complexitat del tema: la recerca hauria d'estar limitada a una sola qüestió (qui, què, quan, com, per què).
 • El tema de recerca s'ha de plantejar com una qüestió a investigar. Així:
 1. Et pot interessar dedicar la teva recerca en el tema dels plàstics però en tractar-se d'un tema molt ampli hauràs de centrar la teva investigació en un aspecte particular. Per exemple, podries tractar d'esbrinar quin és el millor plàstic per a envasar begudes.
 2. Si t'interessa el tema d'Internet, podries investigar, per exemple, quines són les característiques dels jocs en xarxa.
 • Les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-te, es convenient que facis una recerca preliminar.
 • Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...).
 • Pot ser un estímul a l'hora de treballar que algun company o companya, amb interessos o afeccions semblants als teus, esculli una altra qüestió sobre el mateix tema. Per exemple, quin és el millor plàstic per a fabricar estris de cuina? O bé, quines són les característiques de jocs - no en xarxa - a través d'Internet.